Судове представництво

 

Допомога в суді, адвокат

 

Детальніше...

Реєстрація ТОВ, ФОП

 

Реєстрація ТОВ від 499 грн., реєстрація змін

 

Детальніше...

Податкові консультації, податкові спори

Консультації, допомога у питаннях оподаткування

Детальніше...

Податкова перевірка: захистіть свої права

Не секрет, що податкова перевірка – не дуже приємний процес для підприємця. Разом з тим він необхідний. Як, в яких випадках, як довго має проводитись перевірка податковими органами?

Перш за все потрібно сказати, що перевірка може бути плановою та позаплановою. Планова перевірка – це така перевірка яка здійснюється щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), яка передбачена у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцезнаходженням платника податків чи за місцем розташування об'єкта права власності. Вона може проводитись за письмовим рішенням керівника відповідного органу державної податкової служби не частіше одного разу на рік. Платнику податку повинно бути надіслано попередження про проведення такої перевірки не пізніше, ніж за десять днів до її початку, із зазначенням дати її початку та закінчення. В іншому разі податковий орган не має права проводити планову перевірку.

 

Планова перевірка повинна проводитись протягом не більше 20 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів, з можливим продовженням відповідно на 10 або 5 робочих днів.
Позапланова перевірка не передбачена в планах роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з визначених в законі «Про державну податкову службу» обставин. Здійснюється фактично за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом, або за рішенням суду. Її тривалість не повинна перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, з можливим продовженням відповідно на термін не більш як 5 або 2 робочих днів.

 

Якщо у вас на порозі з’явилися працівники податкових органів з перевіркою, не потрібно панікувати, необхідно знати, що допустити їх на підприємство можна після того, як вони пред’являть вам документи, що посвідчують їхні повноваження як працівників податкового органу, а також нададуть такі документи:

 

  • направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб, які проводитимуть перевірку (воно є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою);
  • копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та дата закінчення.

 

Необхідно відзначити, що ненадання цих документів, або надання з порушенням встановлених вимог, є безумовною підставою для відмови в допущенні працівників органу ДПС до проведення перевірки.

 

Також варто вести Журнал реєстрації перевірок з метою недопущення їх несанкціонованого проведення. Необхідність його полягає в тому, що перед початком перевірки представник податкового органу повинен обов’язково зробити запис у журналі реєстрації перевірок, заповнюючи всі графи, та поставити свій підпис. Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

 

Підприємець також має право перевірити наявність відповідних повноважень у перевіряючого до початку перевірки, зокрема, зателефонувавши до відповідного органу.

 

Варто наголосити, що дії працівників податкових органів не повинні порушувати нормального режиму роботи підприємства. Перевірка повинна проходити протягом встановленого строку, а подовжуватись у виключному випадку і тільки на вказаний термін. Також перевіряючі несуть майнову відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями або бездіяльністю. У разі заподіяння шкоди внаслідок порушення працівниками органів державної податкової служби ваших прав, а також вимог щодо проведення перевірок підприємець має право звернутися до суду із заявою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. При цьому суб'єкти малого підприємництва звільняються від сплати державного мита. Варто пам’ятати, що при перевірці працівники податкових органів не мають права самовільно вилучати оригінали документів, а лише можуть зняти копії і лише тих документів, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів). Забороняється вилучення документів, що не підтверджують факти порушення законів України про оподаткування. Потрібно слідкувати за порядком проведення перевірки і не допускати можливих порушень та зловживань з боку працівників перевіряючих органів.

 

 

Ігор Сандугей
Голос України № 129 (4379) від 11 липня 2008 р.

Консультація онлайн