Судове представництво

 

Допомога в суді, адвокат

 

Детальніше...

Реєстрація ТОВ, ФОП

 

Реєстрація ТОВ від 499 грн., реєстрація змін

 

Детальніше...

Податкові консультації, податкові спори

Консультації, допомога у питаннях оподаткування

Детальніше...

Заперечення на акт перевірки ДПІ

Основною з гарантій захисту прав платників податків є можливість оскарження рішень контролюючих органів.

Одним із проявів такої гарантії є можливість подання заперечень на акт перевірки ДПІ. Для чіткішого розуміння всіх моментів наведу загальну схему та етапи оскарження рішення ДПІ.

1. За результатами перевірки складається Акт.

2. На акт може бути подано заперечення. ДПІ надає відповідь на заперечення.

3. На підставі Акту видається податкове повідомлення-рішення.

4. Податкове повідомлення-рішення оскаржується в адміністративному порядку – до вищестоящих органів, або в судовому – до суду.

Так от в даному матеріалі ми розглянемо саме другий етап – подача заперечення на акт перевірки.
Відразу хочу зауважити, що ніякого значення для подальшого оскарження податкового-повідомлення рішення, подача або неподача заперечення не має. Окрім того, дієвість процедури подачі заперечення практично нульова.

І все ж таки, відповідно до Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого Наказом ДПА України від 22.12.2010 № 984, платник податків має право подати заперечення на Акт перевірки. 
Це зафіксовано в п. 6 Розділу ІV вказаного Порядку.

Заперечення подається протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта.

Заперечення подається до органу, який і склав Акт.

Заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь.

Окрім того, заперечення можуть бути винесені на розгляд постійних комісій при відповідних органах державної податкової служби. Це насправді трапляється вкрай рідко.

Платник податку (його уповноважена особа та/або законний представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях. У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень, орган державної податкової служби зобов’язаний повідомити такого платника податку про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

Участь керівника відповідного органу державної податкової служби (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов’язковою.

За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті (довідці) перевірки висновки, факти та дані, відносно яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції органу державної податкової служби стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підводиться підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

Висновок підписується посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби, що проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками, а також іншими посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби, які були залучені до розгляду заперечень, та затверджується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби, посадові (службові) особи якого проводили перевірку.

Висновок у день його затвердження реєструється в єдиному Спеціальному журналі реєстрації висновків органу державної податкової служби, що ведеться структурним підрозділом, до функцій якого віднесено реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби. 
Зазначений висновок є складовою частиною (додатком) матеріалів перевірки, залишається в органі державної податкової служби та враховується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби при їх розгляді і прийнятті податкового повідомлення-рішення.

На підставі висновку складається обґрунтована письмова відповідь щодо результатів розгляду заперечень, яка підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби та надсилається платнику податків.

А вже за результатами розгляду заперечень видається податкове повідомлення-рішення.

Як зазначалось вище, на практиці заперечення майже ніколи не дають результату, так само як і адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень.

Тому це є більше засобом затягування часу, ніж фактичною можливістю захисту.

Єдиним більш-менш ефективним шляхом захисту своїх прав та інтересів перед ДПІ є звернення до суду.

Консультація онлайн